Beschermd woongebied

Uitzicht blijft verzekerd


 

De Molenviergang wordt gerealiseerd op grond welke is herbestemd middels de provinciale regeling 'Ruimte voor Ruimte'. Deze regeling heeft o.a. tot doel verspreid gelegen bedrijven en opstallen in - agrarische -of natuurgebieden te saneren en deze te doen herhuisvesten in daartoe aangewezen concentratiegebieden. De vrijgekomen gronden worden bestemd voor natuur of agrarische gronden met landschapswaarden.

 

Buiten de grond behorende bij De Molenviergang is het omliggende gebied bestemd als agrarische grond met landschapwaarde. Op basis van vorenstaande zijn de toekomstige bewoners verzekerd van een beschermd woongebied met vrij uitzicht.

Copyright © 2012 - AMBOG Groep B.V. | Dislaimer | Concept en realisatie: CieremansVanReijn