Disclaimer

Deze website is nauwkeurig en met zorg samengesteld met behulp van de gegevens en tekeningen van de architect en adviseurs voor dit plan. Ondanks de zorgvuldige uitwerking moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit de definitieve uitwerking, nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden en/of nutsbedrijven, zonder dat dit aanleiding tot verrekening met de koper zal geven.

Eventuele getekende inrichtingselementen, die niet met name in deze brochure zijn genoemd, behoren niet tot de levering. Bij tegen-strijdigheden in contractstukken tussen de technische omschrijving en de tekeningen is de inhoud van de technische omschrijving bindend. De in deze brochure opgenomen artist impressions, situatieschets en foto's zijn bedoeld om een indruk te geven van de toekomstige situatie en pretenderen geenszins een exacte weergave te zijn van het uit­eindelijke product.

Copyright 2012 - AMBOG Groep B.V.

Copyright © 2012 - AMBOG Groep B.V. | Dislaimer | Concept en realisatie: CieremansVanReijn